Graag vertel ik jou wat je van O-Well mag verwachten en waaruit het is ontstaan. Belangrijkste steekwoorden die passen bij mijn aanpak staan hieronder. Geen ZZP inzet maar ZP inzet, volledige betrokkenheid bij jouw organisatie en ambassadeur van jouw organisatie met flexibiliteit. Wil jij verder met jouw organisatie maar mis je de capaciteit? Neem dan direct contact met mij op, dan maken we een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. 

Profiel

Aan het begin van mijn loopbaan heb ik met mijn voeten diep in de IT klei gestaan, heb hier veel in geleerd en ontwikkeld. Bij diverse bedrijven heb ik mooie en innoverende projecten uitgevoerd. Bij de start als engineer om door te groeien tot waar ik nu sta, een ervaren en breed georiënteerde strategisch IT Adviseur.

 

De afgelopen jaren heb ik mij toegespitst op het adviseren op strategisch niveau en te zorgen dat adviezen uitvoerbaar zijn en business vraagstukken correct beantwoord worden door toepassing van IT middelen. Mijn focus ligt op het slaan van bruggen tussen business en IT. Dit doe ik door gebruik te maken van logische processen en methodieken. Naast de ‘harde’ kant heb ik oprechte interesse in de ‘zachte’ kant, de mens achter het proces. Ik creëer draagvlak en weet teams te formeren en betrokken te houden, of dat nu is binnen bestaande operatie of binnen verander trajecten.

In mijn loopbaan heb ik meerdere organisaties mogen begeleiden, onderstaand een selectie met de bijbehorende projecten.

December 2018 — September 2019
Voor de inrichting van de milieuzone bij Gemeente Amsterdam met behulp van ANPR Camerasystemen zijn Connection Systems en Sensys Gatso geselecteerd. Mijn taak in dit traject was het opzetten en uitvoeren van het project. Naast het succesvol uitvoeren van dit project heb ik gezorgd dat informatie beveiliging en kwaliteitsnormering op een hoger niveau zijn gekomen

Februari 2009 – Oktober 2018

Door toename van klanten waar CGI GTO haar outsourcings diensten levert is bemensing van deze contracten een uitdaging. Dit is een taak die normaliter door de lijnmanagers vervuld wordt maar door de grote hoeveelheid gezochte profielen en de complexiteit van selecteren en werven van nieuwe members is Jeroen gevraagd hierbij te assisteren en lijnmanagers te begeleiden. Dit heeft hij gedaan door samen met het management pakkende wervingsteksten op te stellen, vacatures zowel intern te adverteren via PSA Resource Management als extern via Njoyn op de eigen website als ook externe media kanalen. Voor de gezochte 53 kandidaten heeft hij binnen 3 maanden ruim 70 profielen aangeleverd waaruit 12 kandidaten van start zijn gegaan.

April 2016 — Oktober 2016

Voor de inrichting van CGI’s  ‘Certificate Service’ (PKI omgeving) ten behoeve van ABN AMRO was Jeroen gevraagd de coördinatie op te pakken over de implementatie in de twee datacentra van ABN AMRO en af te stemmen met de projectgroep in Zweden. Hij heeft gezorgd dat de architecten een ontwerp hebben gemaakt, dat benodigde hardware besteld, geleverd, geconfigureerd en geïmplementeerd werd. Vervolgens heeft hij samen met betrokken teams de beheerprocessen vastgesteld, ingeregeld en vastgelegd. Totale project begroting was 3 miljoen met een intern projectteam van 14 experts.

Oktober 2016 — Maart 2017

ViVat had als doel om Legacy systemen te outsourcen aan CGI. De beschikbare tijd was beperkt door aankomende feestdagen en einde dienstverband van de zittende (6) beheerders per eind 2016. Samen met het team is het mij gelukt om de kennis te documenteren en te zorgen dat de systemen per december 2016 goed in beheer waren. Met name mijn coaching capaciteiten heb ik hierbij benut, een mooi traject.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Februari 2015 — Juli 2015

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie

van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een
veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Centrale Informatievoorziening zorgt
voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van informatie binnen Rijkswaterstaat.
Zij zorgen voor industriële automatisering bij bruggen, tunnels, rijkswegen en
andere objecten en de kantoorautomatisering. Jeroen was ingezet op een
tijdelijk beschikbare formatieplaats als service delivery manager (SDM) binnen
het domein verkeersmanagement. De SDM is verantwoordelijk voor de sturing op de
(uitbestede) operationele uitvoering conform gemaakte afspraken binnen een zeer
complex onderdeel van de IV-productieprocessen (beheer en onderhoud van
gegevens, applicaties, technische infrastructuur en doorvoeren van wijzigingen)
en adviseert over de doorontwikkeling en verbetering van de IV-leveringsketen.

  • Advies geleverd over doorontwikkeling en verbetering van de hele IV leveringsketen en
  • de IV dienstverlening op de middellange termijn vanuit perspectief van service
  • delivery management
  • Adviezen ten aanzien van de doorontwikkeling en verbetering van de totale productie afgestemd
  • overeenstemming bereikt met stakeholders en leveranciers bij uiteenlopende of tegengestelde belangen

leveringsketen, zowel in- als extern. Onderdeel daarbij was het opnemen van
VODK partijen in de ketenplaten cq informatieformulieren welke gebruikt worden
door onder meer CIV en MKOi

Jeroen heeft processen geherstructureerd voor acht kernsystemen en deze processen geborgd bij de betrokken partijen in de

April 2012 – December 2012

Achmea IM&IT verzorgt de volledige sturing op ICT producten en diensten voor Achmea en de merken die daaronder vallen. Dit betreft een gebruikersomgeving van ongeveer 22.000 gebruikers.

De afdeling productmanagement is verantwoordelijk voor het samenstellen, ontwikkelen en beheren van de ICT standaard dienstencatalogus en is diensten eigenaar van de toegewezen standaard diensten. Jeroen heeft binnen deze afdeling een tijdelijke vacature ingevuld en gezorgd dat een interne medewerker ingewerkt werd. Voornaamste standaard diensten waarvoor Jeroen verantwoordelijk was zijn:

  • Telewerken basis en contactcenter agent;

  •  Telefonisch vergaderen;

  • Internet op de werkplek.

Binnen deze kavels waren de resultaatgebieden:

  • Life Cycle Management van standaarddiensten;
  • Vertalen de behoefte aan IT-standaarddiensten van Achmea in concrete oplossingen / standaard diensten inclusief vereiste Service Levels;
  • Onderhoud, Beheer en Exploitatie;
  • Adviseren bij ‘make-or-buy’-beslissingen en over leveranciers en contractvoorstellen;
  • Leveranciers- en contractmanagement

Budgetverantwoordelijkheid totaal 5 miljoen euro.

Certificaten

Om bij te blijven met relevante methodieken en technieken volg ik met regelmaat trainingen, bezoek ik seminars of webinars en certificeer ik mij waar relevant. hieronder een greep uit de certificaten.

12 juni 2019

De professional Scrum Master training afgerond met het PSM1 Certificaat van Scrum.org. Getraind zodat ik als Scrummaster alles weet wat nodig is om het team optimaal te laten functioneren. Denk daarbij aan de scrum rollen, het proces, de artifacts, de meetings en de verantwoordelijkheden.

Het (ISC)2 Systems Security Certified Practitioner-certificaat (SSCP) bestrijkt zeven domeinen, die worden omschreven als ‘het compendium van onderwerpen die van belang zijn voor een Information Systems Security Practitioner’, het CBK (Common Body of Knowledge). De zeven domeinen sluiten rechtstreeks aan op de zeven modules van deze cursus die hieronder worden genoemd. Hier wordt naar verwezen als een taxonomie of verzameling van eerdere, huidige en toekomstige onderwerpen rondom Information Security.

De SSCP richt zich op securitymedewerkers in de frontlinie van een bedrijf dat zich bezighoudt met technologieën voor informatiebeveiliging. Verantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van tegenmaatregelen als firewalls, Intrusion Detection of Prevention, antiviruspakketten of Public Key Infrastructures. Deze certificering toont aan dat ik de juiste vaardigheden en professionaliteit op het gebied van Information Security bezit.

Het CRISC – Certified Risk and Information System Auditor – certificaat geeft u internationale erkenning (vanuit ISACA) als security professional

De methode PRINCE2 is de opvolger van de methode PRINCE, die in de jaren tachtig primair werd ontwikkeld voor ICT-projecten. Deze methoden zijn ontwikkeld door het bundelen van praktijkervaringen, zogenaamde best-practices, door de Britse semioverheidsinstelling de Office of Government Commerce (OGC). Deze instelling was voortgekomen uit de Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) van de Britse overheid, die was gericht op de informatietechnologie en telecommunicatiemarkt. PRINCE kwam in 1989 op de markt en werd vooral binnen de ICT-industrie gebruikt.

PRINCE2 is in 1996 op de markt gebracht als een verbeterde en uitgebreide versie van PRINCE en bedoeld als projectmanagementmethode voor alle types van projecten, dus niet enkel ICT. Op 18 juni 1997 is PRINCE2 officieel in Nederland geïntroduceerd (Van Onna, & Koning, 2010, p. 9[2]) door Pink Elephant. Deze onderneming werd later overgenomen door Getronics (dat toen door ging onder de naam Getronics Pink Roccade), dat op zijn beurt in 2007 werd overgenomen door KPN.

In 2002, 2005, 2009 en 2017 is de methode geactualiseerd. De naam PRINCE2 is daarbij telkens behouden om aan te geven dat de methodiek trouw is gebleven aan dezelfde grondslagen en principes. Inmiddels wordt de methode in veel landen in Europa toegepast en zijn er handleidingen in diverse talen verschenen, waaronder het Nederlands[3]

Information Technology Infrastructure Library, meestal afgekort tot ITIL, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een reeks van best practices (de beste praktijkoplossingen) en concepten. Het resultaat van procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering in de niet-ICT-branche, waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt.